Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Osman ORUÇHAN

Bilim Dalı Başkanı

oruchan@pau.edu.tr

(0258) 296 4422

 

Bilim Dalları

Tefsir Bilim Dalı

Doç. Dr.  Harun ABACI

Bilim Dalı Başkanı

harunabaci@pau.edu.tr

(0258) 296 4423

 

Dr.Öğr.Üyesi Mürsel ETHEM

Bilim Dalı Öğretim Üyesi

murselethemoglu@pau.edu.tr

(0258) 296 4419

  

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Cihad BAKKAL

Bilim Dalı Öğretim Üyesi

mcbakkal@pau.edu.tr

 

 

Hadis Bilim Dalı

Doç.Dr. Osman ORUÇHAN

Bilim Dalı Öğretim Üyesi

ooruchan@pau.edu.tr

(0258) 296 4422

 

Doç. Dr. Mahmut YAZICI

Bilim Dalı Öğretim Üyesi

mahmutyazici@pau.edu.tr

(0258) 296 4462

 

İslam Hukuku Bilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa TÜRKAN

Bilim Dalı Başkanı

mturkan@pau.edu.tr

(0258) 296 4432

 

Dr.Öğr.Üyesi Sefa ATİK

Bilim Dalı Öğretim Üyesi

satik@pau.edu.tr

(0258) 296 4461

 

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÜMÜTLİ

Bilim Dalı Öğretim Üyesi

mumutli@pau.edu.tr

(0258) 296 4420

 

 

Kelam ve Mezhepler Tarihi Bilim Dalı

Doç.Dr. Fatih İBİŞ

Bilim Dalı Başkanı (Kelam)

fatihibis@pau.edu.tr

(0258) 296 4435

 

Dr.Öğr.Üyesi Fatih TOPALOĞLU

Bilim Dalı Öğretim Üyesi (Mezhepler Tarihi)

fatihtopaloglu@pau.edu.tr

(0258) 296 4417

 

Dr.Öğr.Üyesi Faruk GÜN

Bilim Dalı Öğretim Üyesi (Kelam ve Mezhepler Tarihi)

fgun@pau.edu.tr

 

Tasavvuf Bilim Dalı

Doç. Dr. İdris TÜRK

Bilim Dalı Başkanı

idrist@pau.edu.tr

(0258) 296 4436

 

Dr.Öğr.Üyesi M. Salim GÜVEN

Bilim Dalı Öğretim Üyesi

msalimg@pau.edu.tr

(0258) 296 4431

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim ULUDAŞ

Bilim Dalı Başkanı

iuludas@pau.edu.tr

  0(258) 296 44 03

Arap Dili ve Belagati Bilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Fetullah YENER

Bilim Dalı Başkanı

fetullahy@pau.edu.tr

(0258) 296 4427

 

Dr.Öğr.Üyesi Necmettin ÖZTÜRK

Bilim Dalı Öğretim Üyesi

necmettin@pau.edu.tr

(0258) 296 44 14