HEDEFLERİMİZ

  • Eğitim-Öğretim alanında kalite yönetim sistemi uygulamada sürekliliği sağlayarak tercih edilen bir yüksek öğretim kurumu olmasını sağlamak,
  • Bilgi ve becerilerle donanmış, özgüvenli, girişimci, milli kültür ve değerlere saygılı mezunlar yetiştirmek,
  • Öğrenciler, akademik ve idari personele sağlıklı, huzurlu ve güvenli çalışma ortamı sağlamak,
  • Üniversitemizin kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
  • Doktora ve Lisansüstü programlarımızda ders müfredatlarını her dönem gözden geçirerek çağın gereklerine uygun güncelleme yapılmasını sağlamak,
  • Mevcut ve güncellenen mevzuatın uygulanması hususunda öğrenci ve öğretim üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası  literatüre katkıda bulunan özgün tez ve araştırmalara olanak sağlamak.