VİZYON

Vizyonumuz; üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalarak Pamukkale Üniversitesi’nin kurumsal kültür ve bilincinin oluşturulduğu, güçlü üniversite-mezun dayanışmasının ve İslam dünyası ile işbirliğinin sağlandığı, akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği ve tüm personelin üniversite vizyonu ile özdeşleştiği, evrensel değerde bilgi üreten, bilimsel aktivitelerini sürekli geliştiren bir yapıyı hedeflemektedir.

İslami İlimler Enstitüsü tezli yüksek lisans programlarından mezun olacak öğrencilerimizin İngilizce, Türkçe ve Arapça (ya da program tarafından öngörülen başka bir dil) dillerine belirli bir seviyede hâkim olmaları gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerimize, çalışma alanlarının gerekliliklerine göre bu üç dile ek olarak farklı dillerde de kendilerini geliştirme imkânı tanınacaktır.