Eğitim Komisyonu

Doç. Dr. Harun ABACI                           Başkan

Doç. Dr. İsmail ŞİMŞEK                             Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YAZICI                Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cihad BAKKAL   Üye

İbrahim ALYÜZ                                            Üye