TARİHÇE

Enstitümüz, 29/02/2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, Türkiye'nin ilk İslami İlimler Enstitüsü olma özelliğini taşımaktadır.