İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı

Başkan: Doç. Dr. Gencal ŞENYAYLA

Bu bölüm, İslam’ın doğuşundan günümüze kadar geçen tarihi süreç içinde Müslümanların kurduğu devletlerin veya oluşturdukları toplulukların tarih sahnesinde ortaya koyduğu icraatları, oluşturdukları kurumları, edebiyat ve sanat alanındaki başarılarını gerekli usullere göre inceleyip araştırmayı konu edinmektedir. Bu çerçevede bölüm bütün yönleriyle tarihimizi, medeniyetimizi, kültürel mirasımızı, müziğimizi, hat ve ebru gibi sanatsal faaliyetlerimizi hem araştırmayı lisansüstü seviyede eğitim alan gençlerimize aktarmayı hedeflemektedir. Bölümde iki anabilim ve beş bilim dalı bulunur.

 

1. İslam Tarihi Bilim Dalı

    (İslam Tarihi, İslam Kurumlar Tarihi)

2. Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Bilim Dalı

    (Türk-İslam Edebiyatı, Türk İslam Sanatları, Türk Din Musikisi)