İslami İlimler Enstitü Kurulu

Ünvan - Ad Soyad Görev
Doç. Dr. Harun ABACI Enstitü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YAZICI Enstitü Müdür Yardımcısı

Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Osman ORUÇHAN Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. İsmail ŞİMŞEK
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Gencal ŞENYAYLA
İslam Tarihi ve Sanatları  Anabilim Dalı Başkanı
İbrahim ALYÜZ  Raportör