ENSTİTÜ TANITIMI 

Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü, ilgili alanda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütülmesi için kurulmuştur. Enstitümüz müdür,  müdür yardımcısı, enstitü sekreteri, 2 memur ve 1 kütüphaneci ile hizmet vermektedir. Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’nün doktora ve lisansüstü düzeydeki akademik çalışmaları; normal öğretimde Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı ile Temel İslam Bilimleri Tezli YLP ve Felsefe ve Din Bilimleri Tezli YLP ile ikinci öğretimde Manevi Destek ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans Programlarıyla eğitime devam etmektedir.

İslami İlimler Enstitüsünün ana hedefi İlahiyat Fakültelerinin ve toplumun ihtiyaç duyduğu yüksek lisans ve doktora derecesine sahip bilim insanları yetiştirmek, bu alanlarda araştırma yapacak olanları desteklemek, araştırmayı kolaylaştıracak imkânları sunmaktır.