II. Uluslararası Serahsî Sempozyumu Özet Bildiri Kitapçığı/II. Internatıonal Serahsı Symposıum Summary Presentatıon Booklet