İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ödüller

 

Prof. Dr. Selami Sezgin

2001 TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Üstün Başarılı Genç Bilimci Ödülü

2001 - 2012 Pamukkale Üniversitesi

 


Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu

2008 Yılı Dış Ticaret Bilim Ödülü Birinciliği

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 2008 Yılı Dış Ticaret Bilim Ödülü Birinciliği, "Türkiye Menşeli Tekstil Mamulleri İmajının Bulanık Mantık ile Değerlendirilmesi ve Denizli Tekstil Sanayisine Yönelik bir Uygulama" 


Prof. Dr. Süleyman Barutçu

2015  

Erasmus Akademik Bakanı


Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu

2015 TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü

2015 TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülü

2015 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış ve 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına verilen Teşvik Ödülü, “Uygulamalı iktisat alanında, finansal gelişme-ekonomik büyüme ve enerji piyasaları-tarım ürünleri piyasaları etkileşimi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Fakültemiz Ekonometri bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şaban Nazlıoğlu'na verilmiştir. 


Prof. Dr. Oğuz Karadeniz

2015 Örsan Öymen Yılın İnceleme Ödülü

Araştırmacı gazeteciliğin duayenlerinden Örsan Öymen adına verilen "Yılın Araştırmacısı" ödülü bu 2015 yılında "Türkiye'de Madem İşçisinin İş Sağlığı ve Güvenliği: Bütüncül Bir Yaklaşım Gereği" başlıklı araştırması ile Prof. Dr. Oğuz Karadeniz'in oldu.


Dr. Öğr. Üyesi Sinem Güler Kangallı Uyar

2015 Türkiye Ekonomi Kurumu Doktora Teşvik Ödülü

Ekonometri Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Sinem Güler Kangallı Uyar, İktisat bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nihal Yayla danışmanlığında yazdığı "Hedonik Fiyat Teorisi Çerçevesinde İstanbul Konut Piyasası Fiyat Dinamiklerinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Mekansal Modeller ile Karşılaştırmalı Analizi" başlıklı doktora tezi ile Türkiye Ekonomi Kurumu'nun Doktora Teşvik Ödülü'ne layık görülmüştür.