İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Güncellenme Tarihi: 30 Haziran 2021

Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Hakkında

2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı

Başka Üniversitelerden Ders Alacak Öğrencilerin Yaz Okulu İşleyişi

 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda Başka Üniversitelerden ders alacak öğrencilerin yapacak oldukları Ders Eşdeğerlik işlemleri aşağıdaki sıraya göre olacaktır.

-Başka üniversitelerin yaz okullarında ders alacak öğrencilerimizin not girişlerinin zamanında yapılması için üniversitemizin akademik takvimini dikkate almaları gerekmektedir. (yaz okulu notlarının fakültemiz ders kayıtlarından önce gelmesi gerekmektedir.)

- 13/09/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında yaz öğretimine ilişkin alınan kararın 3. Madde uyarınca ;

Üniversitemiz öğrencilerinin, yaz öğretiminde okullarında açılmayan dersleri taban puanı şartı aranmaksızın Üniversitemiz ile aynı yılda kurulan ADIM üniversiteleri içinde yer alan  ;

Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nden alabileceği veya

 Üniversitemiz programlarının ilgili yılda taban puanına eşit veya daha yüksek bir programın verildiği üniversitelerden alabilmeleri ve bu derslerin kabul edilmesi Üniversitemiz Senatosunun 20.04.2018 tarih ve 07/5 nolu kararı ile kabul edilmiştir.

 

-Başka Üniversiteden almak istediği dersin AKTS’si  Kendi bölümündeki dersin AKTS’ne eşit veya yüksek olacaktır.

-Almak istedikleri dersin onaylı içeriğini, onaysız olanların web sayfasından çıktı almaları (sayfa üzerinde ilgili fakültenin web adresi yazılı olacak)  alacak oldukları üniversiteden temin ederek kendi fakültemizdeki bu dersin sorumlusu öğretim elemanına göstermeleri, (veya e posta ile göndermeleri) içerik kendi fakülte ders içeriği ile uyuşuyorsa Dersin sorumlusu öğretim elemanına  “uygundur”   yazdırmaları ve imzalatmaları,

-Fakültemiz web sayfasında yer alan  Yaz Okulu Ders Başvuru dilekçesini alarak, kendi fakültesindeki dersin açık adı ve AKTS ile başka üniversiteden alacak oldukları dersin açık adını ve AKTS yazmaları,

-Doldurmuş oldukları dilekçeyi “bölüm başkanlarına imzalatarak” ders içeriği ile birlikte bölüm sekreterine elden veya e posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

 

-Yaz döneminde bir öğrenci haftada toplam 30 saati geçmemek koşuluyla en fazla 4 derse kayıt yaptırabilir. Ancak, haftalık teorik ve uygulama toplamı 30 saati geçen dersler için başka bir ders almaması koşulu ile bir derse kayıt yaptırabilir.

 

-Bu işlemleri yapmadan başka üniversiteden ders/dersler alan öğrencilerin almış oldukları ders/dersler ve notlar kesinlikle geçerli sayılmayacaktır.

- Bölüm Ders kataloğunda olan bir dersin (Zorunlu veya Seçmeli)   Yaz Okulunda başka Üniversiteden alınması gerekmektedir. Bölüm Ders Kataloğuna ( https://ebs.pau.edu.tr) adresinden ulaşılabilir.

-Yaz okulu sonunda notların resmi olarak fakültemize gönderilmesi gerekmektedir.

29.06.2021