MÜDÜR
Prof. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ

hulyak@pau.edu.tr
Dahili: 103

 

Müdür Yrd.
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Onur KAÇAROĞLU
onurkacaroglu@pau.edu.tr
Dahili: 139

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Aytekin ÇERMİK
acermik@pau.edu.tr
Dahili: 106

 

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı
Doç. Dr. 
Kenan KARAGÜL
kkaragul@pau.edu.tr
Dahili: 120Dış Ticaret Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Adnan AKŞİT
aaksit@pau.edu.tr
Dahili: 141Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Melda GÖLEMEZLİ
mgolemezli@pau.edu.tr
Dahili: 135

 


Muhasebe Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Birsel SABUNCU
bsabuncu@pau.edu.tr
Dahili: 125

Hukuk Bölüm Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Tanzer ÇELİKTÜRK
tcelikturk@pau.edu.tr
Dahili: 140

 

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Veli Rıza KALFA
vrkalfa@pau.edu.tr
Dahili: 138

 Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Necla İrem ÖLMEZOĞLU İRİ
niiri@pau.edu.tr 
Dahili: 124