MÜDÜR
Prof. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ

hulyak@pau.edu.tr
(258) 811 50 70/103

 

MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr. Gör. Mustafa Onur KAÇAROĞLU
onurkacaroglu@pau.edu.tr
(258) 811 50 70/139

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı
Doç. Dr.
Kenan KARAGÜL
kkaragul@pau.edu.tr
(258) 811 50 70/120

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Aytekin ÇERMİK
acermik@pau.edu.tr
(258) 811 50 70/136Dış Ticaret Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Adnan AKŞİT
aaksit@pau.edu.tr
(258) 811 50 70/141Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Melda GÖLEMEZLİ
mgolemezli@pau.edu.tr
(258) 811 50 70/135

 

Muhasebe Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Emin YÜREKLİ
eyurekli
@pau.edu.tr
(258) 811 50 70/112

Hukuk Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Tanzer ÇELİKTÜRK
tcelikturk@pau.edu.tr
(258) 811 50 70/140

 

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör.İlknur AKAGÜNDÜZ
ilknura@pau.edu.tr

(258) 811 50 70-135

 Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Necla İrem ÖLMEZOĞLU İRİ
niiri@pau.edu.tr