YÜKSEKOKUL KURULU 

 
Müdür
Prof. Dr. Serkan GÜZEL

sguzel@pau.edu.tr
CV

 


Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Mehmet ÖNCÜL
moncul@pau.edu.tr
Dahili:

 
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Aytekin ÇERMİK
acermik@pau.edu.tr
Dahili:
 

 

 

 

 

 

Yüksekokul Sekreteri
Hülya UYGUN
huygun@pau.edu.tr

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi 
Kenan KARAGÜL
kkaragul@pau.edu.tr
Dahili:120


Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Aytekin ÇERMİK
acermik@pau.edu.tr
Dahili:136
CV


Dış Ticaret Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Adnan AKŞİT
aaksit@pau.edu.tr

Dahili:141
CV


Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Melda TOMAŞ
mgolemezli@pau.edu.tr
Dahili:
CV 

Muhasebe Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Gülsüm YALÇINKAYA
gakdere
@pau.edu.tr
Dahili:125
CV

Hukuk Bölüm Başkan V.

Öğr. Gör. Dr. Tanzer ÇELİKTÜRK
tcelikturk@pau.edu.tr

Dahili:140
CV

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Mehmet ÖNCÜL
moncul@pau.edu.tr
Dahili:

 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.Mehmet Ali EKİNCİ
mekinci@pau.edu.tr
Dahili: