MÜDÜR
Doç. Dr. Umut UYAR

uuyar@pau.edu.tr

 

MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr. Gör. Volkan AKÇİT
vakcit@pau.edu.tr

MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr. Gör. Damla ERMEYDAN
dermeydan@pau.edu.tr

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı
Doç. Dr.
Kenan KARAGÜL
kkaragul@pau.edu.tr

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Aytekin ÇERMİK
acermik@pau.edu.trDış Ticaret Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Adnan AKŞİT
aaksit@pau.edu.trPazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Melda TOMAŞ
mgolemezli@pau.edu.tr

Muhasebe Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Gülsüm YALÇINKAYA
gakdere
@pau.edu.tr

Hukuk Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Dr. Tanzer ÇELİKTÜRK
tcelikturk@pau.edu.tr

 

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Veli Rıza KALFA
vrkalfa@pau.edu.trMülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali EKİNCİ
mekinci@pau.edu.tr