MÜDÜR
Prof. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ

hulyak@pau.edu.tr

 

MÜDÜR YARDIMCISI
Öğr. Gör. Mustafa Onur KAÇAROĞLU
onurkacaroglu@pau.edu.tr

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı
Doç. Dr.
Kenan KARAGÜL
kkaragul@pau.edu.tr

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Aytekin ÇERMİK
acermik@pau.edu.trDış Ticaret Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Adnan AKŞİT
aaksit@pau.edu.trPazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Melda GÖLEMEZLİ
mgolemezli@pau.edu.tr

 

Muhasebe Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Emin YÜREKLİ
eyurekli
@pau.edu.tr

Hukuk Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Tanzer ÇELİKTÜRK
tcelikturk@pau.edu.tr

 

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Veli Rıza KALFA
vrkalfa@pau.edu.tr
 

 Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Necla İrem ÖLMEZOĞLU İRİ
niiri@pau.edu.tr