HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU'NUN MİSYONU

Öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla ara eleman değil, piyasa beklentilerine uygun "ARANAN" nitelikte elemanlar yetiştirmek üzere  Mesleki ve Teknik Yükseköğretim hizmeti vermektir.