İDARİ PERSONEL


 

 

Yüksekokul Sekreteri 
Hülya UYGUN
 huygun@pau.edu.tr
Dahili: 105

 

 

 

Bilgisayar İşletmeni
Zeki OLGAÇ
zolgac@pau.edu.tr
Dahili: 114
(Öğrenci İşleri)

 

 

 

Memur
Emine ORDU YONPER
eoyonper@pau.edu.tr
Dahili: 115


 

 

Sekreter 
Huriye DEVECİOĞLU
hdevecioglu@pau.edu.tr
Dahili: 100/101

 

 

 

 

Bilgisayar İşletmeni 
Sadık TAHTACI
stahtaci@pau.edu.tr
Dahili: 129

 

 

 

 

 

Musa ARIKAN
 
musaarikan@pau.edu.tr
Dahili: 129

   

 

 

 

Taşınır  Kayıt Kontrol Yetkilisi
Yaşar KARACA
yasark@pau.edu.tr
Dahili:122


 

 

 

Bilgisayar İşletmeni 
Berkant Önder
bonder@pau.edu.tr
Dahili:116


 

 

 

Koruma ve Güvenlik 
Muammer YALÇIN
myalcin@pau.edu.tr
Dahili: 155/156


 

 

 

Koruma ve Güvenlik
Ziya BİÇE
zbice@pau.edu.tr
Dahili: 155/156


 

 

 

Koruma ve Güvenlik 
Harun YURT
hyurt@pau.edu.tr
Dahili: 155/156

 

 

 

 

Koruma ve Güvenlik
Ercan BAŞKAYA
ebaskaya@pau.edu.tr
Dahili: 155/156


 

 

 

Yardımcı Hizmetler 
Hakan ŞAHAN
hsahan@pau.edu.tr
Dahili: 113


 

 

 

Temizlik Personeli
Nilüfer GÜNAY
ngunay@pau.edu.tr
Dahili: 112


 

 

 

Temizlik Personeli
Tevfik ALTINCEZVE
taltincezve@pau.edu.tr
Dahili: 112


 

Temizlik Personeli 
Seval ÖZLER
sozler@pau.edu.tr
Dahili: 112