İDARİ PERSONEL

 

Yüksekokul Sekreteri
Mahmut DAL
mdal@pau.edu.tr
Dahili: 105

 
 Sekreter 
Huriye DEVECİOĞLU
hdevecioglu@pau.edu.tr
Dahili: 100

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Bilgisayar İşletmeni
Zeki OLGAÇ
zolgac@pau.edu.tr
Dahili: 114

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Memur
Emine ORDU YONPER
eoyonper@pau.edu.tr
Dahili: 115
(Öğrenci İşleri)

 

 

ÖĞRENCİ STAJ İŞLEMLERİ

PERSONEL İŞLEMLERİ

Bilgisayar İşletmeni
Musa ARIKAN
musaarikan@pau.edu.tr
Dahili: 129

 
BÖLÜM SEKRETERİ - TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

Bilgisayar İşletmeni 

Yaşar KARACA
yasark@pau.edu.tr
Dahili:117

MAAŞ -TAHAKKUK-SATINALMA

Bilgisayar İşletmeni 
Sadık TAHTACI
stahtaci@pau.edu.tr
Dahili:117

Koruma ve Güvenlik
Muammer YALÇIN
myalcin@pau.edu.tr
Dahili: 156

Koruma ve Güvenlik
Ziya BİÇE
zbice@pau.edu.tr
Dahili: 156

 

 Koruma ve Güvenlik 
Harun YURT
hyurt@pau.edu.tr
Dahili: 156

 Koruma ve Güvenlik
Ercan BAŞKAYA
ebaskaya@pau.edu.tr
Dahili: 156

Koruma ve Güvenlik

 Ali SALMANLI
Dahili: 156

 
 
Yardımcı Hizmetler 
Hakan ŞAHAN
hsahan@pau.edu.tr
Dahili: 155

 

 Temizlik Personeli
Nilüfer GÜNAY
ngunay@pau.edu.tr
Dahili: 131
 

 Temizlik Personeli
Tevfik ALTINCEZVE
taltincezve@pau.edu.tr
Dahili: 131
 

Temizlik Personeli
 
Seval ÖZLER
sozler@pau.edu.tr
Dahili: 131
 

Destek Görevlisi
Osman GÖKSU 
ogoksu
@pau.edu.tr
Dahili : 131