İDARİ PERSONEL

 

 

 

 

 

Yüksekokul Sekreteri
Hülya UYGUN
huygun@pau.edu.tr
Dahili:  

 
 Sekreter 
Huriye DEVECİOĞLU
hdevecioglu@pau.edu.tr
Dahili: 100
 
Bilgisayar İşletmeni
Zeki OLGAÇ
zolgac@pau.edu.tr
Dahili: 114
(Öğrenci İşleri)
 
 Memur
Emine ORDU YONPER
eoyonper@pau.edu.tr
Dahili: 115
(Öğrenci İşleri)

 
Bilgisayar İşletmeni 
Sadık TAHTACI
stahtaci@pau.edu.tr

 Bölüm Sekreteri 
Dahili: 117

 
Bilgisayar İşletmeni
Musa ARIKAN
musaarikan@pau.edu.tr

Personel - İME Sorumlusu
Dahili: 129

 
Yaşar KARACA
yasaBrk@pau.edu.tr

Bölüm Sekreteri - Taşınır Kayıt Yetkilisi

Dahili:117

 
Bilgisayar İşletmeni 
Berkant Önder
bonder@pau.edu.tr

 Maaş - Ek Ders - Satınalma
Dahili:127

 

 
 
Koruma ve Güvenlik 
Muammer YALÇIN
myalcin@pau.edu.tr
Dahili: 155/156
 
Koruma ve Güvenlik
Ziya BİÇE
zbice@pau.edu.tr
Dahili: 155/156
 
 Koruma ve Güvenlik 
Harun YURT
hyurt@pau.edu.tr
Dahili: 155/156
 
 Koruma ve Güvenlik
Ercan BAŞKAYA
ebaskaya@pau.edu.tr
Dahili: 155/156

 
 Yardımcı Hizmetler 
Hakan ŞAHAN
hsahan@pau.edu.tr

 Fotokopi - Kütüphane 
Dahili: 113

 
 Temizlik Personeli
Nilüfer GÜNAY
ngunay@pau.edu.tr
Dahili: 112
 
 Temizlik Personeli
Tevfik ALTINCEZVE
taltincezve@pau.edu.tr
Dahili: 112
 
Temizlik Personeli 
Seval ÖZLER
sozler@pau.edu.tr
Dahili: 112