İşletmede mesleki eğitim için belirlenen kanun, yönetmelik ve yönerge ekte sunulmuştur.