Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Onur KAÇAROĞLU
onurkacaroglu@pau.edu.tr
Dahili: 139

  

 

Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Aytekin ÇERMİK
acermik@pau.edu.tr
Dahili: 106