YURTKUR (www.kyk.gov.tr )

Denizli Belediyesi (www.denizli.bel.tr)

Toplum gönüllüleri Vakfı (www.tog.org.tr )

Cafer Sadık Eğitim ve Kültür Vakfı (www.csavakfi.org.tr)

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı (www.buldanvakfi.org)

Denizli Ticaret Odası (www.dto.org.tr)

Türk Eğitim Derneği (www.ted.org.tr)

Ali Yavuzçehre Vakfı (https://aliyavuzcehrevakfi.org/)