ÖĞRENCİ DESTEK BİRİMİ KOMİSYON ÜYELERİ

ADI SOYADI

GÖREV YERİ VE GÖREVİ

E-POSTA

Öğr. Gör. Aytekin ÇERMİK

HMYO – Müdür Yardımcısı

acermik@pau.edu.tr

Arş. Gör. Muratcan AGACE

Tıp Fakültesi - Pskiyatri

magacer@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Veli Rıza KALFA

HMYO – Danışman

vrkalfa@pau.edu.tr

Öğr. Gör. Selbin AKBABA

HMYO – Danışman

sakbaba@pau.edu.tr

Öğr. Gör. Selin ÇİMÇEK

HMYO – Danışman

scimcek@pau.edu.tr

Emine ORDU YONPER

HMYO – İdari Personel

eyonper@pau.edu.tr

Banu KÜÇÜKER

HMYO – Öğrenci Temsilcisi

banukucuker@gmail.com