MÜDÜR
Prof. Dr.Hülya KABAKÇI KARADENİZ

hulyak@pau.edu.trMÜDÜR YARDIMCISI
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Onur KAÇAROĞLU
onurkacaroglu@pau.edu.trMÜDÜR YARDIMCISI
Öğr. Gör. Aytekin ÇERMİK
acermik@pau.edu.tr

 

Dr. Öğretim Üyesi Necla İrem ÖLMEZOĞLU İRİ
niiri@pau.edu.tr

 

Dr. Öğretim Üyesi Tolgahan AYDINER
taydiner@pau.edu.tr

  
Dr. Öğretim Üyesi Nevin KORTUNAY
nkortunay@pau.edu.tr

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
Hülya UYGUN
huygun@pau.edu.tr