YÖNETİM KURULU

   
Prof. Dr. Serkan GÜZEL
sguzel@pau.edu.trMüdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Mehmet ÖNCÜL
moncul@pau.edu.tr


Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Aytekin ÇERMİK
acermik@pau.edu.tr


 

 

 

 

 

Hülya UYGUN

 Yüksekokul Sekreteri

huygun@pau.edu.tr
Dahili

Doç. Dr. Mustafa BEYAZIT
mbeyazit@pau.edu.tr

 

Doç. Dr. Umut KARABULUT
ukarabulut@pau.edu.tr