Denetçiler için gerekli olabilecek dokümanlar ektedir.