Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretime Honaz İlçe Merkezindeki binada başlamıştır.

2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında Muhasebe ve Dış Ticaret Programına toplam 60 öğrenci alınmış, 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında Muhasebe ve Dış Ticaret Bölümlerinin İkinci Öğretimleri ve Bankacılık ve Pazarlama Programlarının Normal Öğretimleri eğitime açılmıştır.

Bu dönemde öğrenci sayımız 395 iken,58’i Normal Öğretim ve 12’si İkinci Öğretim  olmak üzere toplam 70 öğrenci okulumuzun ilk mezunu olmuştur.

2002-2003  Eğitim-Öğretim yılında Bankacılık, Pazarlama İkinci Öğretim programı ile İşletme Normal Öğretim programı,

2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında İşletme İkinci Öğretim Programı

2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Büro Yönetimi ve Sekreterlik Normal Öğretim Programı

2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında Büro Yönetimi ve Sekreterlik İkinci  Öğretim Programı Halkla İlişkiler Normal Öğretim Programı, ile  Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Normal Öğretim Programı.

2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Halkla İlişkiler İkinci Öğretim Programı ile Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası İkinci Öğretim Programı açılmıştır.

2009 yılı şubat ayı sonu itibariyle TOKİ tarafından yaptırılan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yüksekokulumuza tahsis edilen yeni binamızda eğitime devam edilmeye başlanmıştır.

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Lojistik Normal Öğretim Programı ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği Normal Öğretim Programları faaliyete geçmiş, 2010-2011 Eğitim-öğretim yılında bu programların ikinci öğretimleri öğrenci almaya başlamıştır.

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Kalite Yönetim Sistemi (KYS) çalışmalarına başlandı.08.02.2010 tarihinde (KYS) yürürlüğe konulmuştur.

31.12.2010 tarihinde yapılan ISO 9001:2008 (KYS) belge tetkiki ile belge alınmaya hak kazanılmıştır.

Yüksekokulumuzda uygulanan (KYS) ile tüm süreçler faaliyetler kapsamında sistemin sürekli iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacıyla düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı normal öğretimi ve ikinci öğretimi, Dış Ticaret, İşletme, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programlarının ikinci öğretim programları pasif duruma geçirilmiştir.

2017 yılında Hukuk Bölümü altında Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı açılmış olup, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Yüksekokulumuzda 8 Bölüm 12 Program bulunmakta ve 8 bölüm ve 10 programda aktif olarak eğitim-öğretime devam edilmektedir.

Yüksekokulumuzda 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle 4 programda (İşletme, Lojistik, Dış Ticaret ve Pazarlama) 3+1 İşyeri Eğitimi Sistemi başlatılmış olup,  halen Hukuk Bölümü haricindeki bölümlerimizde uygulama İşletmede Mesleki Eğitim adı altında uygulanmaya devam etmektedir.