İşletmede mesleki eğitim için hazırlanan Faaliyet Raporu ve Yazım Kılavuzu, ekte sunulmuştur.