HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM KALİTE KOMİTESİ ÜYELERİ 

  • Prof. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ (Başkan)
  • Dr. Öğr. Üyesi Tolgahan AYDINER (Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Öğr. Gör. Dr. Mustafa Onur KAÇAROĞLU  (Akademik Personel)
  • Öğr. Gör. Mehmet Levent KOCAALAN (Akademik Personel) 
  • Hülya UYGUN (Yüksekokul Sekreteri)
  • Zeki OLGAÇ (İdari Personel)
  • Banu KÜÇÜKER (Öğrenci Temsilcisi)