Bölüm

Sayı

Kanıt

İnşaat Mühendisliği Böl.              

1

1)1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı  "Sürdürülebilir Su Yönetimi - 1003-SUA-YNTM-2016-1 Su Kaynaklarını Etkileyen Faktörler" çağrısı kapsamında desteklenen projelere ait gelişmeleri değerlendirmek üzere 14 Mayıs 2020 Perşembe günü 09:00-18:00 saatleri arasında TÜBİTAK tarafından sanal ortamda bir değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya ÇAYDAG Yürütme Komitesi üyeleri katılmış ve 116Y413 nolu projemiz hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Menü