Bölüm

Sayı

Kanıt

Çevre Mühendisliği Böl.

1

1)“Yüksek Lignin ve Selüloz içeren Tarımsal Katı Atıkların Anaerobik/Aerobik Biyoreaktörlerde Parçalanması ve Metan Üretimi” başlıklı proje için toplantı davet maili ekte sunulmuştur.

Gıda Mühendisliği Böl.

1+

2)Proje No: 2020FEBE004 Proje adı: Yumurtacı Tavuk Etlerinden Üretilen Bazı Ürünlerde Kasaplık Hayvan Yağlarının Kullanılması ve Bunun Ürün Kalitesine Etkisi Araştırmada kullanılan yumurtacı tavuk karkaslarından bir bölümünü temin etmede destek sağlayan Mutlubaş Tavukçuluk A.Ş TavasGüzelpınar Yumurta Tavuğu Çiftliği’nde 16 Kasım 2020’de Mutlubaş Tavukçuluk AŞ yönetim kurulu üyesi Ayşegül Mutlubaş’ın da katıldığı bir toplantı yapılmış, çalışmada ortaya konulan sonuçlar destek sağlayan işletme ile paylaşılmıştır.

Menü