ISME 400 - İşletmede Mesleki Eğitim

Bölümümüz öğrencileri, toplam 8 yarıyıllık eğitim-öğretim süresinin 7 yarıyılını fakültede, 1 yarıyılını ise İşletmede Mesleki Eğitim (İME) almak adına ürün/hizmet üreten işletmelerde tamamlamak durumundadır.

İşletmede Mesleki Eğitim’in temel amaçları; teorik derslerde elde edilen öğrenim kazanımlarının uygulama ile buluşturulması, üniversite sanayi iş birliği adına yeni açılımlar oluşturulması, iş hayatı için farkındalık sahibi ve nitelikli mezunlar yetiştirilmesi şeklinde sıralanabilir.

 

Bölümümüz,  öğrencilerimiz ve sektör adına değerli olduğuna inandığımız sürecin sorunsuz ilerleyebilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar aşağıda sıralanmıştır;

 • Öğrencilerin ISME 400 İşletmede Mesleki Eğitim Dersi’ne kayıt olabilmeleri için hem IENG 400 Stajını yapmış olmaları hem de önceki dönemlerdeki derslerin tamamını almış ve başarılı olmuş olmaları veya başarısız oldukları dersler için devam zorunluluğu olmaması gerekmektedir.

 • Öğrenciler ISME 400 İşletmede Mesleki Eğitim Dersi’ne mezuniyet durumuna göre güz veya bahar dönemlerinde kayıt olabilirler.

 • Öğrenciler, İME ile ilgili Bölüm web sayfasında yer alan açıklamaları ve yayınlanan duyuruları takip etmeli, aşağıda Belgeler kısmında yer alan dokümanları incelemelidirler. Öğrenciler, süreçle ilgili anlamadıkları noktalar ve soruları için Komisyon üyeleri ile ilk olarak pauendustri_ime@pau.edu.tr e-posta adresi üzerinden, gerekli durumlarda dahili telefon ile veya yüzyüze iletişime geçmelidirler.

 • Öğrenciler, her akademik dönemin başlangıcından önce Bölüm web sayfasında yayınlanacak olan İME Takvimi'ni takip etmeli ve İME ile ilgili her türlü işlemi belirtilen tarih aralıklarında, eksiksiz şekilde gerçekleştirmelidirler.

 

 Sürece ait uygulama adımları aşağıda sıralanmıştır;

 1.  İME Protokolü imzalanan kurum/işletmeler bölüm internet sayfasında yayınlanır.
 2.  Daha önce Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile arasında protokol imzalanmamış bir kurum/işletmede İME yapacak öğrenciler, İşletme Uygunluk Formu’nu doldurup kurum/işletmeye imzalatıp, kaşeletip İME takviminde belirtilen tarihlerde İME Komisyonu’na online olarak iletirler (Form taranarak PDF formatında pauendustri_ime@pau.edu.tr adresine gönderilir). İşletmenin mesleki eğitime uygunluğu İME Komisyonu tarafından değerlendirilir.
 3.  Öğrenciler Pusula Bilgi Sistemi üzerinden kurum/işletme tercih işlemlerini gerçekleştirirler.
 4.  Öğrenciler kurum/işletme yerleştirme sonuçlarını Pusula Bilgi Sistemi üzerinden takip etmelidirler.
 5.  Öğrenciler, yerleştirme işlemlerinin sonucuna göre İME Sözleşmesi’ni doldurur (İME başlama tarihi olarak derslerin başlama tarihi, İME bitiş tarihi olarak derslerin bitiş tarihi, İME süresi olarak ise 70 iş günü yazılır), kurum/işletmeye imzalatır, kaşeletir ve İME takviminde belirtilen tarihlerde İME Komisyonuna online olarak iletir (Sözleşme taranarak PDF formatında pauendustri_ime@pau.edu.tr adresine gönderilir).
 6.  Öğrenciler, Taahhütname’yi eki ile birlikte İME takviminde belirtilen tarihlerde İME Komisyonu’na online olarak iletir (Taahhütname ve eki taranarak PDF formatında pauendustri_ime@pau.edu.tr adresine gönderilir).
 7.  Öğrenciler, ders kayıt haftasında Pusula üzerinden ISME 400 İşletmede Mesleki Eğitim Dersi’ni seçerek ders kayıtlarını tamamlarlar.
 8.  Kurum/işletmenin İME için istemiş olduğu farklı belgeler var ise (sağlık raporu, Zorunlu İME Kabul Belgesi vb.) İME başlangıcından en az 10 gün önceden temin edilmelidir.
 9.  Öğrenciler, İME başlamadan bir gün önce sigorta belgesini e-Devlet üzerinden çıkartır.
 10. İşletme tarafından Devlet Katkısı Talep Formu isteniyorsa duyurudaki ilgili kısımlara göre işlemler yapılır.
 11.  Öğrenciler, gerekli belgeleri kurum/işletmeye teslim ederek kurum/işletmede İME’ye başlar.
 12.  Öğrenciler İME yaptıkları süreç boyunca her ayın son gününde İME Aylık Devam Çizelgesi Formu'nun Denetçi Öğretim Üyesi'ne ulaştırılmasından sorumludurlar.
 13.  İME bitiminde PUSULA Bilgi Sisteminden temin edilen İME Değerlendirme Formu Mesleki Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulur imzalanır ve kapalı (imzalı veya kaşeli) zarf içerisinde öğrenciye teslim edilir.
 14.  İME Raporu’nun tamamı doldurulur ve İME bitiminden itibaren 3 iş günü içerisinde PUSULA Bilgi Sistemi EDS aracılığıyla Denetçi Öğretim Üyesi'ne ulaştırılır.
 15.  Kapalı zarf içerisindeki İME Değerlendirme Formu İME bitiminden itibaren 3 iş günü içerisinde Bölüm Sekreterliği'ne (Musa ŞİBE) elden veya posta ile teslim edilir.
 16.  Mesleki Eğitim Sorumlusu ve Denetçi Öğretim Üyesi’nin puanlamaları sonucu elde edilen nihai Değerlendirme Notu sisteme girilir.