Menü

2020-2021 eğitim öğretim dönemi güz yarı yılından itibaren geçerli olmak üzere yapılan müfredat değişikliği kapsamında yedi dönem ders bir dönem İşletmede Mesleki Eğitime (IENG 450 Uygulamalı Mühendislik Eğitimi) geçilmiştir. Daha önce müfredatta bulunan IENG 200 ve IENG 300 stajları artık yürürlükten kalkmıştır. Yaz döneminde ilgili stajları yapan öğrencilerin 20 Ekim 2021 tarihine kadar staj dosyalarını teslim etmeleri halinde staj notları kataloglarına işlenecektir. İşletmede Mesleki Eğitim ile ilgili gerekli formlar ve yönetmelikler senatodan onaylandıktan sonra web sayfasında yayınlanacaktır.

2020-2021 Eğitim öğretim dönemi güz yarıyılında koşulları sağlayarak dilekçe veren ve dönemlik İşletmede Mesleki Eğitim yapma talebinde bulunan öğrencilerin ders kaydını güncel hali ile kayıt döneminde onaylamaları gerekmektedir. Ekle-sil döneminde bu öğrencilerin kataloglarına ilgili dersler eklenecektir.

EK BİLGİ

  1. İşletmede Mesleki Eğitim alacak öğrencilerin ilgili dönemin başında 210 AKTS ders kredisini başarı ile tamamlamış olması veya varsa başarısız olduğu derslerinde devam koşulunu sağlamış olması gerekir.

  2. Öğrenciler, işletmede mesleki eğitim aldığı dönemde devam zorunluluğu olan başka dersleri alamazlar

  3. İşletmede mesleki eğitim 20 AKTS olarak değerlendirilir.

  4. Öğrenciler bütün derslerinden başarılı olsalar bile işletmede mesleki eğitim yapacakları dönem için kayıt yaptırmak ve katkı paylarını ödemek durumundadır.

  5. Öğrenciler işletmede mesleki eğitimi, daha önceden protokolü yapılan veya Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunun sözleşmeler ile onay verdiği kurum ve kuruluşlarda yaparlar. Önceden protokolü yapılmamış ve Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunca onay verilmemiş kurum ve kuruluşlarda yapan öğrencilerin işletmede mesleki eğitimi geçersiz sayılır.

  6. Bölümümüz öğrencileri işletmede mesleki eğitimlerini üretim veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren kamu ya da özel teşebbüse ait bir kurum veya kuruluşta yapmak zorundadırlar.

  7. Öğrencinin, işletmede mesleki eğitime gitmeden önce 5510 sayılı SGK Kanunu’na uygun olarak, sigorta işlemlerini tamamlaması gereklidir.

  8. İşletmede mesleki eğitim sürecinde öğrencilerin gerçekleştireceği uygulamalara ilişkin dokümanlar bölüm web sitesinde ilan edilir.

  9. İşletmede mesleki eğitime ilişkin kayıt, izleme ve sonlandırma süreçleri Pusula Bilgi Sistemi aracılığı ile yürütülür.