Haberler

 Bölüm Başkanı’nın 2021 – 2022 Dönemi’nde Bölüme Yeni Gelecek Adaylara Mesajı
  28 Temmuz 2021

Sevgili Adaylar,

 

Şu günlerde geleceğinizi şekillendirecek okul ve bölüm kararınızı vermeye, sizin için en iyi tercihi yapmaya çalışıyorsunuz. Bu konuda birçok insan sizin isteğinizle veya sizin isteğiniz olmadan sizi ve seçim sürecinizi etkilemekte. Asla unutmayın: İnsan sevdiği işte mutu olur! Mutluluk ise başarının anahtarıdır. Bu nedenle sizin ilginizi en çok çeken, sevdiğinize en çok inandığınız ve kişiliğinize en uygun bölümü seçmeye gayret ediniz.

Endüstri Mühendisliği Bölümü ülkemizde en çok tercih edilen bölümlerden birisidir. Özelikle son dönemlerde endüstri mühendisliği istihdamına yönelik talebin artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yeni eğitim ve öğretim tekniklerini uygulayan, öğrenci-bölüm çalışanı arasında gelişimi yönlendirici iyi bir diyalog ortamı sunan, teknik altyapısını gittikçe güçlendiren bölümümüz, kararlı adımlarla daha iyi olma hedefine doğru yürümektedir. Ana misyonumuz, öğrencilerimizi araştırmacı bir yaklaşımla öğrenmeye teşvik etmek, öğrencilerimize güncel uygulamalara yönelik teknik ve sosyal yeterlilik kazandırmak, bölümümüzün başarısını sürekli olarak yükseltecek akademik çalışanlara sahip olmak ve yaptığımız bütün araştırma, eğitim ve uygulama çalışmalarında insani değerlere ve çevreye saygı duymaktır. 

Bölüm olarak uygulamalı öğrenmenin önemine inanıyoruz. Bu bakış açısı ile öğrencilerimize daha ilk yıldan itibaren işletme etkileşimi yaratıyor, öğrencilerimize derslerin kapsamında takım halinde yapacakları projeler veriyor kazandıkları bilgileri işletmelerde uygulamalarını istiyoruz. Böylece de uygulama becerileri ve özgüvenleri yüksek endüstri mühendisleri yetiştiriyoruz. Hali hazırda mezunlarımızdan ve mezunlarımızı istihdam eden kuruluşlardan aldığımız geri bildirimler çabamızın olumlu sonuçlar verdiğini teyit eder niteliktedir. 

Bölümümüz öğretim üyelerinin farklı sektörlerde yer alan üst düzeydeki yöneticileri ile olan görüşmeleri ve Endüstri Mühendisliği Eğitimindeki dünyadaki literatür göstermektedir ki mevcut Endüstri Mühendisliği Müfredatları 4. Sanayi Devriminin getirdiği veriye ve bilgiye dayalı yapı ile dönüşmek mecburiyetindedir. Biz de bu nedenle, 2021-2022 akademik yılında tamamen yenilediğimiz eğitim planımızı devreye alıyoruz. Yenilenen eğitim planımız değişen ve dijitalleşen dünyaya daha uyumlu endüstri mühendislerini desteklemek amacını taşıyor. Yeni programımız öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini ve ilgilerini desteklemek amacıyla daha esnek bir program ve daha fazla seçmeli ders sunuyor. Eğitim planımızın son yarıyılının tamamı uygulamalı eğitime ayrılmış durumda; bu dönemde öğrencilerimiz akademik ve sanayi danışmanlarının denetiminde iş yerinde yapacakları çalışmalarla mezuniyet öncesi önemli saha deneyimi kazanmış olacaktır. Alanında yetkin yükseköğretim mezunlarının yetişmesi için eğitim-sanayi iş birliği çok önemli bir husustur. Eğitim-sanayi iş birliği ile yetiştirilen öğrenciler teorik ve uygulamalı bilgiyi sentezleyerek Endüstri Mühendisliği alanlarına üst düzey katkı sağlayabilir ve ilgili sektörlerdeki üretim ve organizasyon süreçlerinin etkin ve verimli hale getirilmesinde aktif rol alabilirler. Aynı zamanda bu iş birliklerinin üniversitelerdeki bilgi birikimi ve insan kaynağı ile sanayinin sahip olduğu tecrübe ve altyapının bir araya gelmesine yardımcı olacağı düşünülmekte ve bu etkileşimin üretimde çarpan etkisi yapacağı değerlendirilmektedir. Bütün bunlar da mezunlarımızın iş doyumunu ve tercih edilebirliğini artıracaktır. 

Yenilenen eğitim planımızı aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz. 

https://ebs.pusula.pau.edu.tr/Mufredat/mufredatKontrol.aspx?prgDal_id=179

Sevgili adaylar, bizler bu ülkede hakkımız olan daha nitelikli bir yaşam için toplumsal gelişim sürecinin birer parçalarıyız. Hepimiz üzerimize düşen görevleri ve sorumlulukları yerine getirdiğimiz ölçüde bu süreç başarılı olacaktır. Bizler burada, sorumluluk sahibi, gelişime odaklanmış yeni umutlarla donanmış sizleri heyecanla bekliyoruz!

Bölümümüzü tercih eden veya etmeyen bütün adaylara bir ömür boyu başarı ve mutluluklar dileriz.

Sevgi ve saygılarımızla,

 

Prof. Dr. Aşkıner Güngör

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

PAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Adına