IENG 400 - Endüstri Mühendisliği Stajı

 • Öğrenciler, staj ile ilgili Bölüm web sayfasında yer alan açıklamaları ve yayınlanan duyuruları takip etmeli, aşağıdaki kısımda yer alan dokümanları incelemelidirler. Öğrenciler, süreçle ilgili anlamadıkları noktalar ve soruları için Komisyon üyeleri ile ilk olarak pauendustri_staj@pau.edu.tr e-posta adresi üzerinden, gerekli durumlarda telefon ile veya yüzyüze iletişime geçmelidirler.

 • Staj ile ilgili genel süreç Staj Akış Diyagramı'nda özetlenmiştir.

 • Staj dönem başında ders olarak seçilemez, tüm başvuru süreci PUSULA bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

 • Öğrenci staj yapacağı işletmeye kabul edildikten sonra, PUSULA bilgi sistemi üzerinden staj başvurusunu yapıp, Staj Başvuru Formunun (SBF) çıktısını almalı, “Onaya Gönder” butonu ile bölüm staj koordinatörlüğünün onayına göndermelidir. SBF öğrenci ve firma yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra taranarak pauendustri_staj@pau.edu.tr adresine gönderilmelidir. Stajın yapılması uygun görülürse sistem üzerinden onay verilir ve bölüm staj koordinatörlüğü tarafından SBF'nin imzalanan kopyası öğrenciye gönderilir.

 • Staj başvurusu yapılırken stajın tam 30 iş günü olacak biçimde seçim yapılması, resmi tatil ve bayram günlerinin dikkate alınarak bu günlerin seçilmemesi gerekmektedir. Cumartesi günlerinin staja dahil edilebilmesi için SBF ile birlikte işletmenin cumartesi günleri de çalıştığına dair imzalı, kaşeli bir belgenin komisyona ulaştırılması gerekmektedir.

 • Staj işlemlerinin staj başlangıç tarihinden on (10) gün önce tamamlanmış olması (SBF’nin imzalanması, işletmeye imzalatılması, pauendustri_staj@pau.edu.tr adresine gönderilmesi, sistemden onaya gönderilmesi ve bölüm staj koordinatörlüğü tarafından sistemden onaylanması) gerekmektedir.

 • Firmalar tarafından talep edilmesi durumunda Staj Zorunluluk Belgesi öğrenci tarafından doldurulup PDF formatında Bölüm Staj Komisyonu'na (pauendustri_staj@pau.edu.tr) e-posta ile gönderilmelidir. Stajın zorunluluk durumu kontrol edilir ve onaylanırsa bölüm staj koordinatörlüğü tarafından imzalanan kopyası öğrenciye gönderilir.

 • Sigortalı İşe Giriş Belgesi” e-devlet üzerinden alınmalıdır (stajdan bir gün önce). https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-ise-giris-cikis-bildirgesi

 • Staj bitiminde, staj değerlendirme formunun işletme yetkilisi tarafından doldurulması, formun kapalı zarfa koyularak zarfın kapatılıp imzalanması ve kaşelenmesini sağlanmalıdır (staj raporunun imzalatılmasına gerek yoktur).

 • Staj raporu ve kapalı zarf içindeki staj değerlendirme formu izleyen öğretim yarıyılının başlangıcından itibaren 1 (bir) ay içerisinde bölüm sekreterliğine (Musa ŞİBE) elden veya posta yoluyla iletilmelidir.

 • Staj başvuru formunun son sayfasında bulunan "Staj Yapan Öğrencilere Yapılan Ödemelere Karşılık Devlet Katkısı Talep Formu" yalnızca öğrenciye staj yapılan firma tarafından ödeme yapılmışsa doldurulacaktır. Doldurulan form ve ekleri, staj raporu ile birlikte bölümümüze teslim edilmeyecektir! Söz konusu form, Staj Başvuru Formu ve Ödeme Dekontu ile birlikte staj bitiminde Mühendislik Fakültesi Staj Birimine (Ramazan Cingör) teslim edilecektir. Sigorta, devlet katkısı talep formu ve diğer idari işlemler hakkında detaylı bilgi için Mühendislik Fakültesinin internet sitesinde yer alan Staj Duyuru sekmesi incelenmelidir (https://www.pau.edu.tr/mf/tr/sayfa/staj-duyuru-3).

 • Staj başvurusu onaylanmış öğrencilerimizin herhangi bir sebeple staj başvurularının iptal edilmesi gerektiğinde, öğrencinin gerekçesini belirten ıslak imzalı dilekçesini taratarak hem bölüm hem de fakülte staj koordinatörlüğüne göndermesi gerekmektedir.