Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarındaki öğretim üyesi ve öğrencilerin Enstitü ile yapacakları yazışmalarda aşağıdaki form ve dilekçeleri kullanmaları gerekmektedir.

Bütün form ve dilekçeler  bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve sonradan form ve dilekçeler üzerinde herhangi bir işlem veya düzeltme yapılmamalıdır.

          

FORM ADI

FORM NO

DERECE

AÇIKLAMA

SEMİNER DEĞERLENDİRME TUTANAK FORMU

FBE-01

Y.L. +

Doktora

Seminer Sonrası Değerlendirme Tutanağı. (Ders aşamasında Y.L. öğrencileri 1, doktora öğrencileri 2 adet seminer vermek zorundadır.)                                               

ETKİNLİK KATILIM LİSTESİ

FBE-02

Y.L. +

Doktora

Lisansüstü öğrencilerin (Y.L. ve doktora) Tez Önerisi, Tez savunması, Seminer gibi etkinliklerinde katılımcıların imzaladığı ve etkinlik sonunda enstitüye gönderilen belgedir.

DOKTORA YETERLİLİK SINAV JÜRİSİ ÖNERİ FORMU

FBE-03

Doktora

Doktora Yeterlilik Sınavı için sınav jürilerinin oluşturulduğu formdur. Sınav Jürileri; danışman önerisi ile doktora yeterlilik komitesi tarafından oluşturulur.

DOKTORA YETERLİLİK SINAVI TUTANAK FORMU

FBE-04

Doktora

Doktora yeterlilik sınavı sonrası öğrencinin başarı durumunu belirten formdur. Form Doktora Sınav Jürisi tarafından imzalanır.

TEZ ÖNERİSİ  FORMU

FBE-05

Y.L. + Doktora

Diğer gereklilikleri tamamlayarak tez aşamasına gelen öğrencinin teze geçmek üzere hazırlanan tez önerisidir.

TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) ÖNERİ FORMU

FBE-06

Doktora

Doktora öğrenci için tez önerilerinin ve tezin altı aylık periyotlarda sunulduğu komitenin oluşturulması için hazırlanan formdur.

TİK TEZ ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

FBE-07

Doktora

Doktora öğrencileri için TİK’e sunulan tez önerisinin değerlendirme formudur.

TİK DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

FBE-08

Doktora

Tez önerisi kabul edilen doktora tez öğrencisi için altı aylık periyotlarda oluşturulan TİK değerlendirme formudur.

TEZ TESLİM FORMU FBE-09  Y.L. + Doktora  Lisanüstü Tez çalışmalarını tamamlamış ve ilgili yönetmeliklerin öngördüğü tüm diğer koşulları yerine getirmiş olan öğrencilerin doldurması gerekli formdur.

LİSANSÜSTÜ TEZ JÜRİ ÖNERİ FORMU

FBE-09a

 

FBE-09b

FBE-09b_1

 Y.Lisans

 

Doktora

Hazırlanan lisansüstü tezi değerlendirmek üzere önerilen tez jürisi hazırlama formudur.

 

Doktora için ek olarak "Yayın Beyan Formu"

TEZ DEĞERLENDİRME  KİŞİSEL RAPOR FORMU

FBE-10

Y.L. + Doktora

Tez Jüri üyelerinin Tez sınavından önce inceledikleri tez hakkından görüşlerini belirttikleri  formdur.

LİSANSÜSTÜ TEZ SINAV TUTANAĞI

FBE-11

Y.L. + Doktora

Tez sınavında öğrencinin başarı durumunu gösteren formdur.

23.10.2019 tarihinden itibaren "PUSULA Bilgi Sistemi" üzerinden Danışman tarafından doldurulacak ve çıktısı alınarak ilgili diğer evraklarla Enstitüye iletilecektir.

TEZ CİLT İZİN FORMU

 

 

TEZ İNCELEME KOMİSYON RAPORU (Yeni !)

FBE-12

 

 

FBE-12_1

Y.L. + Doktora

Tez sınavını geçen öğrencinin varsa tez düzeltmelerini yaptıktan sonra tezi ciltlenmesi için sınav jürilerinin imzaladığı formdur.

(FBE-12 KALDIRILMIŞTIR)

 

Anabilim Dalının oluşturduğu komisyon tarafından tez sınavını geçen öğrencinin tezinin şekil yönünden incelenip sorunsuz olduğunu belirten rapordur.

DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ FORMU

FBE-13

Y.L. + Doktora

Danışman değişikliği önerilerinde Anabilim Dalı Başkanlıkları'nca kullanılacak formdur.

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI DERS KAYIT FORMU

FBE-14

Y.L. + Doktora

Bilimsel Hazırlık programı alan öğrenciler için ders kayıt formudur.

ÖZEL ÖĞRENCİ DERS KAYIT FORMU

FBE-15

-

Bu form, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği değişikliğine istinaden kullanımdan kaldırılmıştır.

FARKLI ÜNİVERSİTE/ENSTİTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS KAYIT FORMU

FBE-16

-

Enstitümüzden ders almak isteyen farklı enstitülere kayıtlı olan öğrencilerin doldurması gereken formdur.

FARKLI ENSTİTÜDEN DERS ALMA İSTEK DİLEKÇESİ

FBE-17

Y.L. + Doktora

Enstitümüzde kayıtlı öğrencilerin farklı enstitülerden ders almak isteğiyle doldurdukları formdur.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ÖNERİSİ FORMU

FBE-18

-

Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Proje Önerisi Hazırlama Formudur.

KAYIT DONDURMA DİLEKÇESİ  (Yeni !)

FBE-19

Y.L. + Doktora

Kayıt dondurma amacıyla doldurulan formdur.

KAYIT SİLDİRME DİLEKÇESİ  (Yeni !)

FBE-20

Y.L. + Doktora

Kayıt sildirme amacıyla doldurulan formdur.

ASKERLİK SEVK TEHİRİ

FBE-21

Y.L. + Doktora

Askerlik sevk tehiri dilekçesidir.

LİSANSÜSTÜ KREDİYE SAYDIRMA FORMU

FBE-22

Y.L. + Doktora

Özel öğrencilik, yatay geçiş v.b. durumlarda daha önce alınmış olan lisansüstü derslerin lisansüstü krediye sayılması amacıyla doldurulması gereken formdur.

TEZLİ-TEZSİZ PROGRAMLAR ARASI GEÇİŞ DİLEKÇESİ

FBE-23

Y.L.

Çeşitli nedenlerle tezli program ile tezsiz programlar arası geçiş yapmak isteyen öğrencilerin doldurması gereken formdur.

   

REFERANS MEKTUBU

FBE-25

Y.L. + Doktora

Lisansüstü programa başvuru için gerekli referans mektubu formudur.

 DANIŞMAN KONTENJAN FORMU
FBE-26

 Y.L. + Doktora

Danışman atanması sırsında öğretim üyesinin kontenjanının uygunluğunu gösteren formdur.

23.10.2019 tarihinden itibaren "PUSULA Bilgi Sistemi" üzerinden Danışman tarafından doldurulacaktır.

LİSANSÜSTÜ SEMİNER DUYURU FORMU FBE-27 Y.L. + Doktora Lisanüstü seminerlerin duyurulması amacı ile kullanılan formdur.

LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA DUYURU FORMU

FBE-28 Y.L. + Doktora Lisanüstü savunmaların duyurulması amacı ile kullanılan formdur.

TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) TOPLANTI TARİHİ BELİRLEME FORMU

FBE-29 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) toplantı tarihi belirleme amacıyla danışman tarafından kullanılan formdur.

TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI TARİHİ BELİRLEME FORMU

FBE-30 Doktora

Tez önerisi savunma sınavının tarihini belirlemek amacıyla danışman tarafından kullanılan formdur.

TEZ YAYIMLAMA KISITLAMA BAŞVURU DİLEKÇESİ
FBE-31  Y.L. + Doktora

Tamamlanmış tezin yayımlanması veya erişiminin belirli bir süreyle kısıtlanması için kullanılan dilekçedir.

 

 

 ZORUNLU DERS MUAFİYET DİLEKÇESİ  FBE-32  Y.L. + Doktora  Programın zorunlu dersini daha önceden alıp, tekrar almak istemeyen öğrencilerin kullanacağı dilekçedir.