YÖK TEZ MERKEZİ:

Bilime katkı sağlamak amacıyla, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmayan, ilgili kurullarca onaylanmış, önerisi verilen  veya tamamlanan  lisansüstü tezlere erişim olanağı sağlamaktadır.

Bu merkeze erişim için lütfen tıklayınız.

Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulumuzca onaylanan veya halen tez aşamasında olan tüm öğrencilerimiz (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) sisteme E-Devlet üzerinden giriş yaparak "TEZ VERİ GİRİŞ FORMU" nu doldurmak ve danışmanına bu konuda bilgi vermek zorundadır.