KISA TARİHÇE

Enstitümüz, 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 1994-1995 Güz döneminde öğretime başlayan Fen Bilimleri Enstitüsü, halen 24 anabilim dalına bağlı 24 yüksek lisans programı ve 14 doktora programı ile İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Binasında idari hizmetlerini sürdürmektedir.

Enstitümüze bağlı anabilim dalları, 10’u Mühendislik Fakültesinde, 4’ü Fen-Edebiyat Fakültesinde, 1’i Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde, 2’i Teknik Eğitim Fakültesinde 6’i Teknoloji Fakültesinde ve 1’i de Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda olmak üzere 6 ayrı Fakülte bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu anabilim dalları lisansüstü ders ve araştırmalarını ilgili fakültelerin derslik ve laboratuar olanaklarını kullanarak yürütmektedir.