SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOORDİNATÖRLERİ

 

Enstitü Koordinatörü

Doç. Dr. Cennet ŞANLI

+90 258 296 3943

csanli@pau.edu.tr

Coğrafya Anabilim Dalı


Arş. Gör. Cansu DUMAN

+90 258 296 7404

cansuduman@pau.edu.tr

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap SOLAK SAĞLAM

+90 258 296 3611

msaglam@pau.edu.tr

Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ertan KUŞÇU

+90 258 296 3943

ekuscu@pau.edu.tr

Ekonometri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ferda Esin GÜLEL

+90 258 296 2769

fgulel@pau.edu.tr

Felsefe Anabilim Dalı

Doç. Dr. Alper Bilgehan YARDIMCI

+90 258 296 3577

alperyardimci@pau.edu.tr

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hande MUTLU ÖZTÜRK

+90 258 296 7464

hmozturk@pau.edu.tr

İktisat Anabilim Dalı

Doç. Dr.  Duygu Yolcu KARADAM

+90 258 296 2673

dyolcu@pau.edu.tr

İşletme Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İNCEKARA

+90 258 296 2954

mincekara@pau.edu.tr

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Doç. Dr. Fatma KABA

+90 258 296 

fkaba@pau.edu.tr

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Ali GÜVEN

+90 258 296 3873

aguven@pau.edu.tr

Sosyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜLTEKİN

+90 258 296 3885

mgultekin@pau.edu.tr

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hacer Simay KARAALP ORHAN

+90 258 296 2750

skaraalp@pau.edu.tr

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

  Doç. Dr. Y. Aytül Dağlı EKMEKÇİ

  +90 258 296 1262

  yaekmekci@pau.edu.tr

Maliye Anabilim Dalı

Doç. Dr. Özay ÖZPENÇE

+90 258 296 2947

oozpence@pau.edu.tr

Müzik Anasanat Dalı

Prof. Dr. Özgül GÖK

+90 258 296 1347

ozgulg@pau.edu.tr

Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Muradiye BURSALI 

+90 258 296 3648

muradiyeb@pau.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Özhan HANCILAR

 +90 258 296 2724

ohancilar@pau.edu.tr

Tarih Anabilim Dalı

 Dr. Öğr. Üyesi Gülseren MUTLU

+90 258 296 7423

gmutlu@pau.edu.tr

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Serap ALKAYA

+90 258 296 7463

salkaya@pau.edu.tr

Turizm Rehberliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Semih ARICI

+90 258 296 7460

sarici@pau.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Salih Mehmet ARÇIN

+90 258 296 3716

sarcin@pau.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Finansman Anabilim Dalı

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat KANTAR

+90 258 296 3860

mkantar@pau.edu.tr

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Nevin KORTUNAY

+90 258 296 7452

nkortunay@pau.edu.tr

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Serkan DOLMA

+90 258 296 2827

dolma@pau.edu.tr