İLETİŞİM FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLERİ
Birim Koordinatörü

  Doç. Dr. Emel DİKBAŞ TORUN

  Tel: 0258 296 7514

  etorun@pau.edu.tr

 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 

Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Ali Alper AKGÜN

  Tel: 0258 296 7453

  aakgun@pau.edu.tr

 Yeni Medya Bölümü Koordinatörü

  Dr. Öğr. Üyesi Nevzat İNAN

  Tel: 0258 296 7525

  ninan@pau.edu.tr