İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLERİ

 


Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Baysar TANİYAN

+90 258 296 3505
btaniyan@pau.edu.tr

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. Salih Mehmet ARÇIN

+90 258 296 3716
sarcin@pau.edu.tr

 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap SOLAK SAĞLAM 

+90 258 296 3611
msaglam@pau.edu.tr

 

Coğrafya Bölümü

Araş. Gör. Cansu DUMAN

+90 258 296 7404
cansuduman@pau.edu.tr

 

Tarih Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi  Gülseren MUTLU

+90 258 296 7423
gmutlu@pau.edu.tr

Arkeoloji Bölümü

 

 Doç. Dr. Murat TAŞKIRAN

+90 258 296 3896
mtaskiran@pau.edu.tr

Felsefe Bölümü

 

Doç. Dr. Alper Bilgehan YARDIMCI

+90 258 296 3577
alperyardimci@pau.edu.tr

 

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

Doç. Dr. Fatma KABA

+90 258 296 3676
fkaba@pau.edu.tr

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Öğr. Gör. Ali GÜVEN

+90 258 296 3873
aguven@pau.edu.tr

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

 

Öğr. Gör. Fatma ŞENOL

+90 258 296 7416
fsenol@pau.edu.tr

Psikoloji Bölümü

 

 

Arş. Gör. Dr. Nilsu BORHAN

+90 258 296 ....
nborhan@pau.edu.tr

Sanat Tarihi Bölümü

 
 

Doç. Dr. Muradiye BURSALI 

+90 258 296 3648
muradiyeb@pau.edu.tr

Sosyoloji Bölümü

 

Doç. Dr. Zuhal IŞIKYÜZLÜ

+90 258 296 3688
muradiyeb@pau.edu.tr