Hukuk FakültesiFakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KORKMAZ

+90 258 296 2801

ramazankorkmaz@pau.edu.tr