İLAHİYAT FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLERİ

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi İsmet EŞMELİ

+90 258 296 4455

iesmeli@pau.edu.tr

Felsefe ve Din Bilimleri 

Dr. Öğr. Üyesi Kemal GÖZ

+90 258 296 4421

kemalgoz@pau.edu.tr

İslam Tarihi ve Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi Gencal ŞENYAYLA

+90 258 296 4425

gsenyayla@pau.edu.tr

Temel İslam Bilimleri 

Dr. Öğr. Üyesi Mürsel ETHEM 

+90 258 296 4419

murselethemoglu@pau.edu.tr