• Pamukkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü sayfasına hoş geldiniz…

  Her alanda birbirine daha fazla entegre olmuş, yeni dünya düzeninde bireylerin dünyadaki farklı fikir ve kültürleri deneyimleyerek uluslararası bir kimlik kazanmaları, küreselleşmiş dünyada son derece önemli rol oynamaktadır. Bireylerin uluslararası bir kimlik kazanması, kendi kişisel gelişimlerinin yanında eğitim-öğretimleri süresince ve gelecek yaşamlarında gizli bir itici güç olacaktır.  Pamukkale Üniversitesi bu itici gücün öneminin farkındadır. Pamukkale Üniversitesi, gerek öğrencilerine gerekse akademik ve idari personellerine uluslararası bir kimlik kazanmalarını ve tüm dünyada kabul görmelerini sağlayacak fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (ULİK), 2004 yılında Pamukkale Üniversitesi’nin uluslararası tanınırlığının arttırılması amacıyla kurulmuştur.

   ULİK, Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine, akademik ve idari personellerine uluslararası fırsatlar sunarak, üniversitemizin bilimsel ve kültürel çalışmalarıyla uluslararası platformlarda yer alması amacıyla hareket etmektedir. Bu tür uluslararası etkileşimler, Pamukkale Üniversitesi mensuplarına yalnızca evrensel bakış açısı katmakla kalmayacak aynı zamanda üniversitemizin bilimsel gelişim ve sosyal değerlerine de katkı sağlayacaktır.

 ULİK’in başlıca amaçları şu şekildedir;

  • Çok sayıda nitelikli ve uluslararası ortaklıklara ulaşmak,
  • Öğrenci ve üniversitemiz çalışanlarının uluslararası eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek,
  • Uluslararası eğitim deneyimi kazanmak isteyen PAÜ mensuplarını desteklemek,
  • Öğrenci ve çalışanlarına sahip olduklarının ötesinde yeni ve uluslararası imkânlar sağlamak,
  • PAÜ üyelerine farklı düşünme yeteneği kazandırmak,
  • Kültürel farkındalığı oluşmuş, diğer kültürlere ve insanlara saygılı, çeşitliliğin önemini kavramış bireylerin oluşumuna katkı sağlamak,
  • Küresel vatandaşlık bilinci aşılamak.