ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ KOORDİNATÖRLERİ

Enstitü Koordinatörü

Doç. Dr. Murat TAŞKIRAN

+90 258 296 3896
mtaskiran@pau.edu.tr 

Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Özlem AYTEK

0258 296 3510

oaytek@pau.edu.tr

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Fatma ŞENOL

0258 296 7416

fsenol@pau.edu.tr