SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KOORDİNATÖRLERİ

 

 

Enstitü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hande ŞENOL

+90 258 296 1705

hsenol@pau.edu.tr

 

Tıbbi Farmakoloji ABD. 


Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih DOĞAN

+90 258 296 1697

muhammedd@pau.edu.tr

 

Hemşirelik ABD.

   Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye ARSLAN

  +90 258 296 4333

  sumeyyea@pau.edu.tr

 

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD.

Dr. Öğr. Üyesi Fadime Hatice İNCİ

 +90 258 296 4352

hemel@pau.edu.tr

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD. 

Doç. Dr. Orçin TELLİ ATALAY

+90 258 296 4275

orcint@pau.edu.tr

 

Biyofizik ABD. 

Prof. Dr. Aylin KÖSELER

+90 258 296 2450

akoseler@pau.edu.tr

 

Histoloji-Embriyoloji ABD

Doç. Dr. Nazlı ÇİL

+90 258 296 2475

ncil@pau.edu.tr

 

Kök Hücre ABD

Prof. Dr. Gülçin METE

+90 258 296 2472

gabban@pau.edu.tr

 

Sporda Psiko Sosyal Alanlar ABD.

Doç. Dr. Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI

+90 258 296 1268

omballi@pau.edu.tr

 

Tıbbi Biyoloji ABD

Doç. Dr. Selda ŞİMŞEK

+90 258 296 2451

seldas@pau.edu.tr

 

Kanser Moleküler Biyolojisi ABD.

Doç. Dr. Onur TOKGÜN

+90 258 296 1687

otokgun@pau.edu.tr

 

İş ve Uğraşı Tedavisi ABD

Prof. Dr. Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ

+90 258 296 4289

nkorkmaz@pau.edu.tr

 

Ortodonti ABD.

  Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÇOKAKOĞLU

  +90 258 296 4485

  scokakoglu@pau.edu.tr

 

Biyoistatistik ABD.

Dr. Öğr. Üyesi Hande ŞENOL

+90 258 296 1705

hsenol@pau.edu.tr

 

 

Halk Sağlığı ABD.

Prof. Dr. Ahmet ERGİN

+90 258 296 1645

 aergin@pau.edu.tr

 

Tıbbi Biyokimya ABD.

Doç. Dr. Ayşegül ÇÖRT DÖNMEZ

+90 258 296 1651

aysegulcort@pau.edu.tr

 

Anatomi ABD

Doç. Dr. Barış Özgür DÖNMEZ

 +90 258 296 1676

bozgurd@pau.edu.tr

 

Sinir Bilim ABD.

Doç. Dr. Barış Özgür DÖNMEZ

+90 258 296 1676

bozgurd@pau.edu.tr

 

Fizyoloji ABD.

Doç. Dr. Emine KILIÇ TOPRAK

+90 258 296 1702

ektoprak@pau.edu.tr

 

Antrenman ve Hareket ABD.

Prof. Dr. Bilal Utku ALEMDAROĞLU

+90 258 296 1409

ualemdaroglu@pau.edu.tr

 

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD.

Prof. Dr. Çağrı ERGİN

+90 258 296 2491

cagri@pau.edu.tr