MİMARLIK ve TASARIM FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLERİ 

     Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Oğuz ÖZBEK

+90 258 296 2499

oguzozbek@pau.edu.tr

 

  Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gözde KAN ÜLKÜ

+90 258 296 24 77

gozdekanulku@pau.edu.tr

 

  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Görkem GÜLHAN

+90 258 296 2426

ggulhan@pau.edu.tr

 

 

  Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

 

 

Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

+90 258 296 2482

ayseozdemir@pau.edu.tr