Diş Hekimliği FakültesiFakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Gizem TORUMTAY CİN 

+90 258 296 4489 

gcin@pau.edu.tr