İSLAMİ İLİMLER ENSTİTÜSÜ KOORDİNATÖRLERİ

Enstitü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YAZICI

0258 296 4462

mahmutyazici@pau.edu.tr

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Doç. Dr. İsmet EŞMELİ

0258 296 4455

iesmeli@pau.edu.tr

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

 Doç. Dr. İsmet EŞMELİ

 0258 296 4455

 iesmeli@pau.edu.tr