EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KOORDİNATÖRLERİ

 

 

Enstitü Koordinatörü

Doç. Dr. Serhat SÜRAL

+90 258 296 1160

ssural@pau.edu.tr

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 


Doç. Dr. Serhat SÜRAL

+90 258 296 1160

ssural@pau.edu.tr

 

Temel Eğitim Anabilim Dalı

 Doç. Dr. İbrahim Halil YURDAKAL

 +90 258 296 1143

 iyurdakal@pau.edu.tr

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Aytaç KARAKAŞ

 +90 258 296 1041

akarakas@pau.edu.tr

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gökhan ÇETİNKAYA

+90 258 296 1020

gokhanc@pau.edu.tr

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

 Dr. Öğr. Üyesi Filiz RIZAOĞLU

+90 258 296 1011

frizaoglu@pau.edu.tr

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı 

 Doç. Dr. Özlem AKIN ŞİŞMAN

+90 258 296 1357

oakin@pau.edu.tr

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya ÇELİK

+90 258 296 1273

zcelik@pau.edu.tr