İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Pınar UZ HANÇARLI

+90 258 296 27 64

puz@pau.edu.tr

İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İNCEKARA

+90 258 296 2954

mincekara@pau.edu.tr

İktisat Bölümü

Doç. Dr. Mustafa Ozan YILDIRIM

+90 258 296 3852

myildirim@pau.edu.tr


Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Özhan HANCILAR

+90 258 296 27 24

ohancilar@pau.edu.tr

Maliye Bölümü

Doç. Dr. Özay ÖZPENÇE

+90 258 296 29 47

oozpence@pau.edu.tr

Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkiler Bölümü

Prof. Dr. Hacer Simay KARAALP ORHAN

+90 258 296 27 50

skaraalp@pau.edu.tr

Ekonometri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ferda Esin GÜLEL

+90 258 296 27 69

fegulel@pau.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Murat KANTAR

+90 258 296 3860

mkantar@pau.edu.tr

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Serkan DOLMA

+90 258 296 2827

dolma@pau.edu.tr