Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali EKİNCİ

Meslek Yüksekokulu Müdürü

ÖZGEÇMİŞ

   

 Öğr. Gör. Mikail HOCAOĞLU

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

 ÖZGEÇMİŞ


Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

    Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

 ÖZGEÇMİŞ

                                              

                                                                                                                              Dr. Öğr. Üyesi Nur AYDIN

                                                                                                                  Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı              

                                                                                                                                         ÖZGEÇMİŞ

                                             

Öğr. Gör. Ahmet ADALI

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ

                                         

                                                                                                                                      Öğr. Gör Erol BÜKER

                                                                                                        Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkan

                                                                                                                                             ÖZGEÇMİŞ

                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Raportör

                                                                                                    Adem ŞEN