Menü

 Doç.Dr. Kemal GÖZ

Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 Dr. Öğretim Üyesi İsmet EŞMELİ

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

 

ÖZGEÇMİŞ

Öğretim Görevlisi Ahmet ADALI

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Öğr.Gör. Sıdkı KÜÇÜKKAYA

Bölüm Başkanı

 

Öğr. Gör. Mehmet Ali EKİNCİ

Bölüm Başkanı

 

          Raportör

     Hayati ÖZKURT