Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali EKİNCİ

Meslek Yüksekokulu Müdürü

ÖZGEÇMİŞ

    

 Öğr.  Gör. Ahmet ADALI

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ

                   

                           Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

                          Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 

                 Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı        

                      ÖZGEÇMİŞ

                                                 

                                            Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL 

                                 Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı              

                                                      ÖZGEÇMİŞ

                             

                                              Raportör

                                         Hayati ÖZKURT