Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

 

GENEL BİLGİLER

 

 

Dili

Türkçe

Süresi (Yıl)

2

Azami Süresi (Yıl)

4

Kontenjanı

30

İş Yeri Eğitimi

Var

ÖSYM Tipi

TYT

 

 

 

AMAÇLAR 

 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programının amacı, itfaiye teşkilatına katkı sağlayarak, yangınla mücadelede donanımlı bireyler yetiştirmektir. Bölümde verilen eğitimle, yangın söndürme ve yangından can ve mal kurtarmada gerekli müdahaleyi yapabilecek bilgili bireyler yetiştirilir. Bölümden mezun olanlar, yangına müdahalenin yanı sıra yangını önlemeye yönelik kurum veya bireylere verilecek eğitimler konusunda da bilgili olmaktadırlar.

 

KABUL KOŞULLARI

 

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI 

 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programında 3 dönem eğitim, 1 dönem iş yeri eğitimi (3+1)  şeklinde müfredat yapılanması mevcuttur. Öğrenciler; her yarıyılda zorunlu derslerin yanında, seçmeli derslerden tercih ettikleri toplam 30 AKTS ders alarak;  dört dönem toplam 120 AKTS almalıdır. Dersler yanma ve yangın bilgisi, araç ve malzeme bilgisi, yangına müdahale teknikleri, arama, kurtarma gibi zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler etrafında şekillenmektedir. Mezuniyet için dört dönemin akademik ortalaması 2.30 olmak zorundadır. Bölüm öğrencileri “Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri” unvanıyla mezun olmaktadırlar.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı mezunları; Acil Durum Müdürlüklerinde, Arama ve Kurtarma teknikeri, Sivil savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri, Otellerde Yangın Güvenlik elemanı, İtfaiye ve yangın Güvenliği ile ilgili Cihaz Satışı ve Malzeme üretim firmalarında, Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluşların Yangın Güvenlik elamanı, İş güvenliği ve İşci Sağlığı teknikeri olarak istihdam edilmektedirler. Program mezunlarının kamu sektöründe çalışabilecekleri alanlar olarak; büyükşehir belediyeleri itfaiye dairesi başkanlıkları ve belediye itfaiye müdürlüklerinde “itfaiye eri” olarak, çeşitli kamu kurumlarında “itfaiyeci” olarak, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’nde “ARFF memuru” olarak ve yine bazı kurumlarda “itfaiye teknikeri” olarak istihdam edilmektedir.

 

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

 

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilmektedirler:

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi

-Sosyal Hizmet