.
 

       

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali EKİNCİ

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Özgeçmiş