BİRİM KALİTE KOMİTESİ

Başkan

Öğr. Gör.Burcu ÖZKAN

Üye

Öğr. Gör.Ahmet ADALI

Üye

Öğr. Gör.Fatih ILGIN

Üye

Öğr. Gör. Didem ECER

Üye

Yüksekokul Sekreteri Hayati ÖZKURT

Üye

V.H.K.İ. Duygu BİLGİN

Tems.Öğrenci

Feride SATILMIŞ