BİRİM KALİTE KOMİTESİ

Başkan

Öğr. Gör. Ahmet ADALI

Üye

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Üye

Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL

Üye

Öğr. Gör. Didem ECER

Üye

Yüksekokul Sekr. Hayati ÖZKURT

Üye

V.H.K.İ. Duygu BİLGİN

Tems.Öğrenci

Rukiye ŞEN