PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

SERİNHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI

 

Dili

Türkçe

Süresi (Yıl)

2

Azami Süresi (Yıl)

4

Kontenjanı

35

Staj Durumu

Var

ÖSYM Tipi

TYT

 

GENEL BİLGİLER

Acil durum, öncelik gerektiren tüm hallerin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Önceden öngörülemeyen, ani olarak gelişen ve süratli bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Örgütü’nce yapılmış olan tanıma göre afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları olumsuz etkileyen ve etkilenen topluluğun kendi olanak ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği, doğal, teknolojik veya insan kökenli olaylar ve doğurduğu sonuçlardır. Afet tehlikeleri bazen sel, deprem, heyelan, kuraklık, çığ, hortum, dolu, kar tipisi, fırtına ve benzerleri gibi doğal kaynaklı olmaktadır. Bunun yanı sıra tehlikeler; endüstriyel kazalar sonucu açığa çıkacak, öldürücü etkiye sahip biyolojik veya kimyasal maddelerin ya da nükleer tesislerden atmosfere yayılacak aşırı radyasyonun sebep olduğu insan kaynaklı-teknolojik kaynaklı olabilmektedir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip, can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların tümü için yapılan çalışmalara katılabilecek, bilgisiyle destek sağlayabilecek, meydana gelebilecek zincirleme olayların ve ikincil afetlerin önlenmesinde çalışabilecek, hizmet / iş sürekliliğinin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması işlerinde rol alabilecek elemanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

AMAÇLAR

Bu programın temel amacı, Acil Durum ve Afet Yönetimi’ne yeteneği, ilgisi olan, düzenli ve sistematik ders çalışma disiplinine sahip eğitimin verilmesidir. Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı, bu amaç doğrultusunda, alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazandırarak bu alanda yeterlilik kazanmış uzmanların yetişmesini sağlayacaktır. Böylece mesleki ve bilimsel açıdan ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli, bilgili ve donanımlı mezunlar vermeyi amaçlanmaktadır. Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitiminin en önemli avantajlarından biri öğrencilerinin neredeyse hepsinin iş hayatında faaliyet gösteren, aldıkları eğitimi doğrudan uygulama şansına sahip, derslerden beklentileri olan bir öğrenci kitlesinin olmasıdır. Öğrencilerimizin Acil Durum ve Afet Yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları, mesleki gelişimlerinin artırılması, çalıştıkları ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek bilgiler ile donatılması sağlanmış olacaktır. Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitiminin diğer bir önemli avantajı ülkemiz için son derece önemli olan nitelikli iş gücünün azalmadan artırılmasıdır.

KABUL KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programa yerleştirilmektedir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Meslek eğitim süresi 4 yarıyıl, 2 yıl olup; öğrenciler 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Ayrıca üç yarıyıl ders görüp bir yarıyıl iş yeri eğitimi (3+1) yapılmaktadır. Bu doğrultuda öğrenciler 3+1 sisteminde iş günü süreli alana dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Programda Acil Durum ve Afet Yönetimi disiplinler-arası özelliğine uygun bilgi ve beceri artırıcı pek çok ders bulunmaktadır. Bu nedenle programı başarıyla bitirerek “Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” unvanı alan öğrenciler; afet ve acil durum ile sağlık sektörü başta olmak üzere pek çok kamu ve tüzel kuruluşlarda çalışma olanağına sahip olabilir. Bu kurumlar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Devlet ve Eğitim Araştırma Hastaneleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, SGK, Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Belediyeler, Üniversiteler, AFAD Müdürlüğü, Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Kızılay’dır.

KAZANILAN DERECE

Programı başarı ile tamamlayan mezunlar "Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Diploması" derecesi alırlar.  Mezun olan öğrenciler “Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” unvanını almaya hak kazanmaktadır.

DİKEY GEÇİŞ ALANLARI

Acil durum ve afet yönetimi ön lisans programından mezun olan kişiler; hemşirelik, acil yardım ve afet yönetimi, sağık yönetimi ve sosyal hizmet lisans bölümlerine DGS ile geçiş yapabilmektedir.

SERINHISAR MESLEK YÜKSEKOKULU ACIL DURUM VE AFET YÖNETIMI

2023 - 2024 YILI MÜFREDAT BILGILERI

                                                                                                                                                                               08.08.2023

KOD

ADI

T

P

K(AKTS)

DERS TÜRÜ

EK SINAV TIPI

DAY 106

AFET VE ACIL DURUM MEVZUATI

2

0

3

Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 110

ILK YARDIM BILGISI

2

1

4

Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 111

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

2

1

4

Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 112

ACIL DURUM VE AFET YÖNETIMI

3

0

4

Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

ATI 101

ATATÜRK ILKELERI VE INKILAP TARIHI - I

2

0

2

Ortak Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

GKD 1005

YABANCI DIL 1 - INGILIZCE 1

2

0

2

Ortak Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

TKD 101

TÜRK DILI - I

2

0

2

Ortak Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

 

ADAY SEÇMELI 1

2

0

3

SEÇMELI

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

 

ADAY SEÇMELI 1

2

0

3

SEÇMELI

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

 

ADAY SEÇMELI 1

2

0

3

SEÇMELI

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

2.YARIYIL DERS PLANI

KOD

ADI

T

P

K(AKTS)

DERS TÜRÜ

EK SINAV TIPI

DAY 205

AFET VE ACIL DURUM PSIKOLOJISI

2

0

3

Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 208

DOöAL AFETLER VE AFETLER COöRAFYASI

3

0

3

Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 211

AFET TIBBI

3

0

3

Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 413

DEPREM VE DEPREM GÜVENLIöI

2

0

3

Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

ATI 102

ATATÜRK ILKELERI VE INKILAP TARIHI - II

2

0

2

Ortak Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

GKD 1006

YABANCI DIL 2 - INGILIZCE 2

2

0

2

Ortak Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

TKD 102

TÜRK DILI - II

2

0

2

Ortak Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

 

ADAY SEÇMELI 2

2

0

3

SEÇMELI

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

 

ADAY SEÇMELI 2

2

0

3

SEÇMELI

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

 

ADAY SEÇMELI 2

2

0

3

SEÇMELI

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

 

ADAY SEÇMELI 2

2

0

3

SEÇMELI

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

3.YARIYIL DERS PLANI

KOD

ADI

T

P

K(AKTS)

DERS TÜRÜ

EK SINAV TIPI

DAY 314

ITFAIYECILIK VE YANGIN GÜVENLIöI

2

1

4

Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 315

KIMYASAL BIYOLOJIK RADYOLOJIK NÜKLEER TEHDITLER

2

0

3

Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 316

AFET SENARYOSU VE TATBIKATLAR

2

0

3

Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 317

AFETLERDE SALGIN HASTALIKLAR

2

0

3

Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 318

EKIP ÇALIŞMASI VE LIDERLIK

1

1

3

Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 404

YÖNETIM VE ORGANIZASYON

3

0

3

Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

KRY 201

KARIYER PLANLAMA

2

0

2

Zorunlu

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

 

ADAY SEÇMELI 3

2

0

3

SEÇMELI

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

 

ADAY SEÇMELI 3

2

0

3

SEÇMELI

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

 

ADAY SEÇMELI 3

2

0

3

SEÇMELI

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

4.YARIYIL DERS PLANI

KOD

ADI

T

P

K(AKTS)

DERS TÜRÜ

EK SINAV TIPI

ISME 200

IŞLETMEDE MESLEKI EöITIM

5

35

30

Zorunlu

Bir Sınav ile Ölçülemeyen

Ders

SEÇMELI GRUP

 

Seçmeli Grubu : ADAY SEÇMELI 1

 

KOD

ADI

T

P

K(AKTS)

DERS TÜRÜ

EK SINAV TIPI

AEK 222

MESLEK ETIöI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

BCT 115

MATEMATIK I

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

BCT 116

MATEMATIK II

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

BUS 108

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 105

SIVIL SAVUNMA BILGISI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 108

BINA YÖNETIM SISTEMLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 109

AFETLERDE RISK VE KRIZ YÖNETIMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 206

IŞ SAöLIöI VE GÜVENLIöI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 207

AFETLER TARIHI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 209

AFET SOSYOLOJISI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 210

AFET VE ACIL DURUMLARDA BESLENME HIZMETLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 212

ACIL DURUM VE AFET YÖNETIMI PLANLARI

1

1

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 304

AFETLERDE HABERLEŞME

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 305

ILETIŞIM YÖNTEMLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 306

AFET KAYNAKLI GÖÇ YÖNETIMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 307

SOSYAL SORUMLULUK VE PROJE

1

1

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 309

AFETLERDE IŞ SAöLIöI VE GÜVENLIöI YÖNETIMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 310

ÇEVRE KORUMA

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 311

OLAY YÖNETIM SISTEMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 312

ÖZEL GEREKSINIMLI BIREYLER IÇIN AFET VE ACIL DURUM YÖNETIMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 313

TEKNOLOJIK AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 405

IKLIM DEöIŞIKLIöI VE METEOROLOJIK AFETLER

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 406

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNIKLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 407

METEOROLOJI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 408

AFET LOJISTIöI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 409

DOSYALAMA VE ARŞIVLEME

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 410

AFETLERDE HALK SAöLIöI HIZMETLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 411

AFET EKONOMISI VE SIGORTACILIöI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 415

HARITA BILGISI VE COöRAFI BILGI SISTEMLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 416

ITFAIYE ARAÇ VE MALZEME BILGISI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 417

AFETLERDE AKTÖRLER

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

EKON 424

TEMEL EKONOMI - II

3

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

EKON 427

TEMEL EKONOMI - I

3

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

GSB 101

BEDEN EöITIMI - I

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

ORGT 121

TEMEL BILGI TEKNOLOJILERI KULLANIMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

SGV 156

MESLEKI YAZIŞMALAR

2

0

3

ADAY SEÇMELI 1

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

 

Seçmeli Grubu : ADAY SEÇMELI 2

 

KOD

ADI

T

P

K(AKTS)

DERS TÜRÜ

EK SINAV TIPI

AEK 222

MESLEK ETIöI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

BCT 115

MATEMATIK I

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

BCT 116

MATEMATIK II

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

BUS 108

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 105

SIVIL SAVUNMA BILGISI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 108

BINA YÖNETIM SISTEMLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 109

AFETLERDE RISK VE KRIZ YÖNETIMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 206

IŞ SAöLIöI VE GÜVENLIöI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 207

AFETLER TARIHI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 209

AFET SOSYOLOJISI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 210

AFET VE ACIL DURUMLARDA BESLENME HIZMETLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 212

ACIL DURUM VE AFET YÖNETIMI PLANLARI

1

1

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 304

AFETLERDE HABERLEŞME

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 305

ILETIŞIM YÖNTEMLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 306

AFET KAYNAKLI GÖÇ YÖNETIMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 307

SOSYAL SORUMLULUK VE PROJE

1

1

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 309

AFETLERDE IŞ SAöLIöI VE GÜVENLIöI YÖNETIMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 310

ÇEVRE KORUMA

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 311

OLAY YÖNETIM SISTEMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 312

ÖZEL GEREKSINIMLI BIREYLER IÇIN AFET VE ACIL DURUM YÖNETIMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 313

TEKNOLOJIK AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 405

IKLIM DEöIŞIKLIöI VE METEOROLOJIK AFETLER

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 406

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNIKLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 407

METEOROLOJI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 408

AFET LOJISTIöI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 409

DOSYALAMA VE ARŞIVLEME

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 410

AFETLERDE HALK SAöLIöI HIZMETLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 411

AFET EKONOMISI VE SIGORTACILIöI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 415

HARITA BILGISI VE COöRAFI BILGI SISTEMLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 416

ITFAIYE ARAÇ VE MALZEME BILGISI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 417

AFETLERDE AKTÖRLER

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

ECON 424

TEMEL EKONOMI - II

3

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

EKON 427

TEMEL EKONOMI - I

3

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

GSB 101

BEDEN EöITIMI - I

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

ORGT 121

TEMEL BILGI TEKNOLOJILERI KULLANIMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

SGV 156

MESLEKI YAZIŞMALAR

2

0

3

ADAY SEÇMELI 2

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

 

Seçmeli Grubu : ADAY SEÇMELI 3

 

KOD

ADI

T

P

K(AKTS)

DERS TÜRÜ

EK SINAV TIPI

AEK 222

MESLEK ETIöI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

BCT 115

MATEMATIK I

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

BCT 116

MATEMATIK II

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

BUS 108

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 105

SIVIL SAVUNMA BILGISI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 108

BINA YÖNETIM SISTEMLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 109

AFETLERDE RISK VE KRIZ YÖNETIMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 206

IŞ SAöLIöI VE GÜVENLIöI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 207

AFETLER TARIHI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 209

AFET SOSYOLOJISI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 210

AFET VE ACIL DURUMLARDA BESLENME HIZMETLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 212

ACIL DURUM VE AFET YÖNETIMI PLANLARI

1

1

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 304

AFETLERDE HABERLEŞME

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 305

ILETIŞIM YÖNTEMLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 306

AFET KAYNAKLI GÖÇ YÖNETIMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 307

SOSYAL SORUMLULUK VE PROJE

1

1

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 309

AFETLERDE IŞ SAöLIöI VE GÜVENLIöI YÖNETIMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 310

ÇEVRE KORUMA

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 311

OLAY YÖNETIM SISTEMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 312

ÖZEL GEREKSINIMLI BIREYLER IÇIN AFET VE ACIL DURUM YÖNETIMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 313

TEKNOLOJIK AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 405

IKLIM DEöIŞIKLIöI VE METEOROLOJIK AFETLER

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 406

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNIKLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 407

METEOROLOJI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 408

AFET LOJISTIöI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 409

DOSYALAMA VE ARŞIVLEME

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 410

AFETLERDE HALK SAöLIöI HIZMETLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 411

AFET EKONOMISI VE SIGORTACILIöI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 415

HARITA BILGISI VE COöRAFI BILGI SISTEMLERI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 416

ITFAIYE ARAÇ VE MALZEME BILGISI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

DAY 417

AFETLERDE AKTÖRLER

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

EKON 424

TEMEL EKONOMI - II

3

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

EKON 427

TEMEL EKONOMI - I

3

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

GENG 401

TÜRKIYE JEOLOJISI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

GSB 101

BEDEN EöITIMI - I

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

OFD 422

MESLEKI INGILIZCE

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

ORGT 121

TEMEL BILGI TEKNOLOJILERI KULLANIMI

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders

SGV 156

MESLEKI YAZIŞMALAR

2

0

3

ADAY SEÇMELI 3

Bir Sınav Ile Ölçülen Ders