GENEL BİLGİLER

Acil durum, öncelik gerektiren tüm hallerin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Önceden öngörülemeyen, ani olarak gelişen ve sür'atli bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünü olarak ifade edilebilecek olan acil durum yönetim literatüründe ‘beklenmeyen ve öngörülmeyen olaylar’  şeklinde tanımlanmaktadır. Acil durum’da süreklilik yoktur, zamanla sınırlıdır ve acil durumu gerektiren faktörler ortadan kalktığında sona ermektedir. Acil durum; can ve/veya malı, sağlığı tehlikeye sokan, rutin toplumsal kaynak ve prosedürleri uygulamaya sokarak hemen tepki verilmesi gereken beklenmedik olaylardır. Yaygın olarak kullanılan, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Örgütünce yapılmış olan tanıma göre afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları olumsuz etkileyen ve etkilenen topluluğun kendi olanak ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği, doğal, teknolojik veya insan kökenli olaylar ve doğurduğu sonuçlardır. Afet tehlikeleri bazen sel, deprem, heyelan, kuraklık, çığ, hortum, dolu, kar tipisi, fırtına ve benzerleri gibi doğal kaynaklı olmaktadır. Bunun yanı sıra tehlikeler; endüstriyel kazalar sonucu açığa çıkacak, öldürücü etkiye sahip biyolojik veya kimyasal maddelerin ya da nükleer tesislerden atmosfere yayılacak aşırı radyasyonun sebep olduğu insan kaynaklı-teknolojik kaynaklı olabilmektedir. Ülkemiz, başta deprem ve sel felaketleri olmak üzere birçok doğal afetin gerçekleştiği bir ülkedir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün: "felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur" sözünün bilinci ile tüm doğal afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini çok iyi bilen, her türlü önlemi alabilen ve olaya anında müdahale edebilecek olan uzman ve teknik elemanlar yetiştirmek amacıyla açılması hedeflenmektedir.

AMAÇLAR

Bu programın temel amacı, Acil Durum ve Afet Yönetimi 'ne yeteneği, ilgisi olan, düzenli ve sistematik ders çalışma disiplinine sahip eğitimin verilmesidir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı, bu amaç doğrultusunda, alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazandırarak bu alanda yeterlilik kazanmış uzmanların yetişmesini sağlayacaktır. Böylece mesleki ve bilimsel açıdan ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli, bilgili ve donanımlı mezunlar vermeyi amaçlanmaktadır. Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitiminin en önemli avantajlarından biri öğrencilerinin neredeyse hepsinin iş hayatında faaliyet gösteren, aldıkları eğitimi doğrudan uygulama şansına sahip, derslerden beklentileri olan bir öğrenci kitlesinin olmasıdır. Öğrencilerimizin Acil Durum ve Afet Yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları, mesleki gelişimlerinin artırılması, çalıştıkları ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek bilgiler ile donatılması sağlanmış olacaktır. Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitiminin diğer bir önemli avantajı ülkemiz için son derece önemli olan nitelikli iş gücünün azalmadan artırılmasıdır.

KABUL KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programa yerleştirilmektedir.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Meslek eğitim süresi 4 yarıyıl, 2 yıl olup; öğrenciler 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Eğitim süresince öğrencilere verilen akademik derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli alana dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Programda Acil Durum ve Afet Yönetimi disiplinler-arası özelliğine uygun bilgi ve beceri artırıcı pek çok ders bulunmaktadır. Bu nedenle programı başarıyla bitirerek “Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” unvanı alan öğrenciler; afet ve acil durum ile sağlık sektörü başta olmak üzere pek çok kamu ve tüzel kuruluşlarda çalışma olanağına sahip olabilirler:Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Devlet Ve Eğitim Araştırma Hastaneleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, SGK, Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Belediyeler, Üniversiteler, AFAD Müdürlüğü, Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,Kızılay.

KAZANILAN DERECE

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Diploması" derecesi alırlar. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında önlisans (Associate of Arts) derecesi almaya ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/04/2009 tarihli toplantısında alınan karar ile 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 43/b maddeleri uyarınca “Tekniker” unvanını almaya hak kazanmaktadırlar.