Misyon

 

Bilgi çağının gerektirdiği kültürel birikime, iletişim becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen ve iş hayatı beklentilerine uygun aranan nitelikte insan gücü yetiştirmek üzere mesleki ve teknik yükseköğretim hizmeti vermektir.

 

 

Vizyon 

Bilimsel düşünce ışığında, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim dâhilinde  istihdam önceliği olan bireyler yetiştiren,  çağdaş mesleki-teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.