Misyon

 

Bilgi çağının gerektirdiği kültürel birikime, iletişim becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen ve iş hayatı beklentilerine uygun aranan nitelikte insan gücü yetiştirmek üzere mesleki ve teknik yükseköğretim hizmeti vermektir.